• TEL: 0086-13083697781

x2crnimnmon25 18 6 5 x5crni17 7 x5crnin19 9 nf

Get Price

We can supply you need x2crnimnmon25 18 6 5 x5crni17 7 x5crnin19 9 nf.

EN EN

EN EN AISI/ASTM C Si Mn P max S N Cr Mo Ni X12CrMnNiN17-7-5 1,4372 201 0,15 1 5,50 7,50 0,045 0,015 0,05 0,25 16,00 18,00 3,50 5,50 Article:Availability of Stainless Steel GradesAvailability of Long Products Grades from EN 10088-3. The table below contains all grades listed in EN 10088-3. The meaning of the availability scores is:

Availability of Stainless Steel Flat Grades EN 10088-2

Austenitic stainless steel - special grades:X5CrNi17-7:1.4319 4:4:X5CrNiN19-9:1.4315 4:4:X1CrNi25-21:1.4335:310L 4:4:X6CrNiNb18-10 BS EN 10088 _Information - Roy MechMatter Index Index to Steel Info Pages Information On British Standard Steels BS EN 10088 Important Notes:All information on this page has been interpreted from the relevent standards, books, other web sites, andl leaflets. Chemical composition (cast analysis) of stainless steel X2CrNiMnMoN25-18-6-5 1,4565 0,03 1 5,00 to 7,00 0,030 0,015 0,30 to 0,60 24,00 to 26,00 4,00 to 5,00 16,00 to 19,00 Nb0,15 X12NiCrSi35-16 1,4864 330 0,015 1,00 to 2,00 2

Dây Inox, Inox Dng Dây - Kin Thc Vt Liu Hc

X2CrNiMoSi18-5-3 1.4424 Hãy Gi hoc Add Zalo 0909 304 310 và 0902 303 310 c t vn min phí và mua hàng cht lng vi giá cnh tranh. DIN 1.4418 X4CrNiMo16-5-1 QT900 Round Bars (India DIN 1.4418 X4CrNiMo16-5-1 QT900 Round Bars X4CrNiMo16-5-1 - DIN 1.4418 X4CrNiMo16-5-1 QT900 Round Bars Products Made In Germany, India Trading Company. DIN 1.4418 X4CrNiMo16-5-1 QT900 Round Bar We are Stockholder & Distributors of 4418 Round Bar, 4418-QT900 Round Bar, Din 1.4418 Round Bar, X4CrNiMo16-5-1 Round Bar, VIRGO 39 Round Bar, ASTM A484 Round Bar, EN 10088-3 F6NM DIN 1.4313 X3CrNiMo13-4 Round Bars (India Trading F6NM DIN 1.4313 X3CrNiMo13-4 Round Bars F6NM DIN 1.4313 - F6NM DIN 1.4313 X3CrNiMo13-4 Round Bars Products Made In Germany, India Trading Company. F6NM DIN 1.4313 X3CrNiMo13-4 Round Bar We are Stockholder & Distributors of AISI 415 Round Bar, UNS S41500 Round Bar, ASTM A182 F6NM Round Bar, CA6-NM Round Bar, Din 1.4313 Round Bar, X3CrNiMo13-4 Round Bar,

Láp Inox 201 - Ch Kim Loi

Láp Inox 201. Láp Inox 201. Inox 201 là gì? Inox 201 là loi hp kim thuc dòng Austenit (gm hp kim nickel và hp kim chromium) có cha lng mangan, nitrogen cao và lng niken thp hn loi Inox 304.S kt hp các yu t này làm gim thiu chi phí, tng thêm sc mnh c hc và làm cho loi thép không g 201 cng hn Láp inox 316L - Vt Liu Vit NamDòng Austenitic Các mác c bit:X5CrNi17-7:1,4319:X5CrNiN19-9:1,4315:X5CrNiCu19-6-2:1,464:X1CrNi25-21:1,4335:Inox 310L:X6CrNiNb18-10:1,455 Li Inox, Inox Dng Li - Kin Thc Vt Liu HcX2CrNiMoSi18-5-3 1.4424 Hãy Gi hoc Add Zalo 0909 304 310 và 0902 303 310 c t vn min phí và mua hàng cht lng vi giá cnh tranh.

NF EN 10088-1 - tubemfg

NF EN 10088-1:X2CrNi12 :X2CrTi12 :X6CrNiTi12 :X6Cr13 :X6CrAl13 :X2CrTi17 :X6Cr17 :X3CrTi17 Stainless Steel Grades - 3AS STAINLESS STEELtype iso name iso designation en uns aisi jis gb; m:4119-410-92-c:x13crmo13:1.4119() sus410j1:s45710:m:4024-410-09-e:x15cr13:1.4024 :sus410 :m:4006-410-00 Tm Inox 304 dày 0.8MM - Kim Loi G7 0888 316 304Tm Inox 304 hay còn gi là Inox SUS304 dng tm, Inox 304 tm luôn c tn sn trong kho vi s lng ln, giá rt cnh tranh. Hotline 0888 316 304

EN 10088-3:2005 - Grades properties comparison

1.4315 X5CrNiN19-9 1.4319 X5CrNi17-7 1.4325 X9CrNi18-9 1.4361 1.4565 X2CrNiMnMoN25-18-6-5 1.4567 X3CrNiCu18-9-4 1.4568 X7CrNiAl17-7 1.4570 X6CrNiCuS18-9-2 1.4571

Get Price

We can supply you need x2crnimnmon25 18 6 5 x5crni17 7 x5crnin19 9 nf.